KAKTUS-koor Schendelbeke 50 jaar… en dat mag gevierd worden

Op 9 februari eerstkomend zal het, dag op dag, precies 50 jaar geleden zijn dat het Kaktus-Koor (gegroeid uit het KAJ-VKAJ-Jeugdkoor) uit Schendelbeke zijn eerste eucharistieviering opluisterde.
Dat wil men niet ongemerkt laten voorbijgaan. Daarom willen leden en vroegere koorleden, muzikaal ondersteund door de H&S-Music Band, die allereerste ritmische mis opnieuw tot leven zingen tijdens de jubileum-misviering op 9 februari om 17.30 uur in de St-Amanduskerk van Schendelbeke. Iedereen is er van harte welkom.

Het Kaktus-koor ontstond ergens in 1968. Enerzijds vonden in die periode in Schendelbeke onder impuls van E.H. Albert Dewulf, die niet doof was voor de vernieuwing in de kerkliturgie, regelmatig jeugdmissen plaats. Anderzijds droomde Michel De Mulder, de jonge dirigent van het parochiaal St-Ceciliakoor, maar ook volwassen begeleider van de (pas heropgestarte) KAJ- en VKAJ-afdelingen, er van de jeugd warm te maken om in koor te zingen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 23 januari 2019