Jubelviering 175 jaar Sint-Martinuskerk Onkerzele

Dit jaar bestaat de kerk van Onkerzele 175 jaar. Wij vieren dit op zaterdag 12 november om 17.30 uur met een eucharistieviering waarin onze bisschop Lode Van Hecke voorgaat, samen met andere priesters. De viering vindt plaats met medewerking van de afdeling Onkerzele van het St.-Catharinacollege en wordt opgeluisterd door het Kumbaya-koor uit Geraardsbergen.

Van 13 tot 17 uur is er in de kerk een tentoonstelling van kunstschatten van de kerk. Na de eucharistieviering vindt een receptie plaats in de parochiezaal van Onkerzele.
Iedereen van harte welkom!

namens pastoor Frans, de kerkraad en de parochieploeg