Jubeljaar van de Barmhartigheid – Jubileumkerk Geraardsbergen

Op 8 december heeft paus Franciscus het Jaar van de Barmhartigheid geopend, dat loopt tot 20 november 2016. Hij ziet dit jaar als een aanzet om op een nieuwe, meer verstaanbare manier over God te spreken. Daarbij vraagt hij het spreken over een harde veeleisende God te verlaten en vooral oog te hebben voor de barmhartige goedheid van God, zoals Jezus die verkondigd en voorgeleefd heeft. Barmhartigheid is een grondhouding en bron van vreugde, gemoedsrust en vrede, verklaart de paus. In alles wat de Kerk doet, in al wat ze verkondigt en waarover ze in de wereld getuigt, mag barmhartigheid nooit ontbreken. De geloofwaardigheid van de Kerk is recht evenredig met de mate waarin zij barmhartigheid betoont. En de vergeving van de zonde en schuld van mensen is een bijzonder aspect daarvan, waardoor Gods liefde duidelijk wordt.

[…]

Sint-Bartholomeuskerk te Geraardsbergen, Jubileumkerk

Monseigneur Luc Van Looy heeft zes kerken in het bisdom Gent gekozen tot jubileumkerk. Hij heeft gevraagd dat ook onze Sint-Bartholomeuskerk van Geraardsbergen die rol zou spelen. Wij hebben graag en dankbaar deze uitnodiging aanvaard. Er wordt verwacht dat wij in onze kerk zorgen voor een plaats waar de pelgrims van het jubeljaar tot gebed en bezinning kunnen komen, waar zij op bepaalde uren onthaald worden en de mogelijkheid hebben tot gesprek over hun leven of hun gelovig zoeken. Als uiting van Gods barmhartigheid zal ook soms de kans geboden worden om het sacrament van de verzoening (biecht) te ontvangen.

[…]

Opening van de heilige deur van het jubeljaar
In de verschillende jubileumkerken van het bisdom Gent zal de bisschop persoonlijk de viering van het jubeljaar inzetten. Dit gebeurt door het openen van de ‘heilige deur’, in de Sint-Bartholomeuskerk is dit de toegangsdeur tot de jubileumkapel. Bisschop Luc Van Looy zal dit ritueel leiden ter gelegenheid van de eucharistieviering op zondag 27 december om 11 uur. Het dekenaat Geraardsbergen nodigt jullie van harte uit tot deze viering. Nadien is er gelegenheid tot ontmoeting bij een glaasje.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 december 2015

Deken Frans