Jongeren bewust maken van armoedeproblematiek

Als we kinderen en jongeren bewust maken van de noden van medemensen, van de armoedeproblematiek, kunnen we hen ook solidariteit leren. Het ene hangt nauw samen met het andere. Er is toekomst als kinderen al zo vroeg solidariteit wordt aangeleerd.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 8 januari 2020