Jongeren asdagviering

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we een jongerenvriendelijke asdagviering, waarin we onze vormelingen uitnodigen. Vooraleer het ritueel van het askruisje plaats vindt, steken we een vuur aan met de oude palmtakken van vorig jaar. Er is ook aandacht voor de campagne van Broederlijk Delen. Na een korte uitleg bij de campagne worden de vormelingen uitgenodigd op een puzzelstuk hun naam en aandachtspuntje voor de vasten te noteren. De vraag die we hiervoor stelden was: “Hoe kan jij meewerken aan een betere wereld, op vlak van klimaat?”.

Er was een mooie opkomst in de Sint-Macariuskerk en dat doet altijd deugd.