Jaar van de Heilige Jozef

In een apostolische brief, ‘Patris corde’ (Met het hart van een vader), heeft paus Franciscus de heilige Jozef aanbevolen als een bijzonder voorbeeld voor katholieken en als een gids in deze moeilijke tijden. Al eerder heeft de huidige paus zijn devotie tot de heilige Jozef getoond. Zo heeft hij gevraagd dat in de mis tijdens het eucharistisch gebed naast Maria ook de heilige Jozef wordt vermeld.

Een heel jaar, van 8 december 2020 tot 8 december 2021, wordt bijzonder toegewijd aan de heilige Jozef. De paus looft de heilige, net zoals zovele stille en onbekende helden in deze coronapandemie, als een rolmodel van creatieve moed en bescheidenheid, gehoorzaamheid, tederheid en verantwoordelijkheid. Daarom kondigt paus Franciscus een Sint-Jozefjaar af, waarin deze heilige nog tot 8 december 2021 speciaal zal worden herinnerd en zijn voorbeeld bijzonder moet inspireren. De viering van dit Jozefjaar kan concreet gemaakt worden door bijzondere aandacht te hebben voor feestdagen, devoties en gebeden die aan Heilige Jozef zijn gewijd.

[…]

Buitengewoon en toch dicht bij ons

Jozef was een buitengewone figuur, maar tegelijk staat hij zo dicht bij elk van ons. Historisch, zo merkt paus Franciscus op, heeft de katholieke Kerk en het kerkelijke leergezag zich op Maria na met geen enkele andere heilige zo sterk beziggehouden als met de heilige Jozef. 150 jaar geleden, op 8 december 1870, riep Paus Pius IX hem uit tot universele beschermheer van de Kerk. Paus Leo XIII (1878-1903) beklemtoonde de relatie van deze timmerman met de wereld van de arbeid en paus Pius XII zou hem in 1955 uitroepen tot patroon van de arbeiders. Bovendien is hij het universele rolmodel voor alle vaders, omdat hij ons duidelijk maakt dat men niet enkel vader wordt door een kind ter wereld te brengen, maar door voor dat kind op een verantwoorde manier te zorgen en het te begeleiden in zijn belangrijkste levensmomenten. Jozef is ook in die zin een voorbeeld, dat hij nooit een ander dan Maria heeft willen begeren en liefhebben. Hij nodigt ons uit om anderen te verwelkomen, zonder uitsluiting, zoals ze zijn, met een bijzondere voorkeur voor de zwakken.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 6 januari 2021