Infoavond vormsel en vormselcatechese 2019-2020

Denken jullie eraan om jullie tiener te laten vormen in 2020?

Zaterdag 16 en zondag 17 mei 2020 zal in vijf kerken van Geraardsbergen het vormsel van de twaalfjarigen plaatshebben.

Tijdens een aantal bijeenkomsten op zaterdag of zondag nemen zowel de ouders als de kandidaat-vormelingen deel aan de catechese als voorbereiding hierop.

Wil u meer weten over deze aanpak en de uitwerking ervan?

Kom dan zeker naar één van de twee infoavonden! Daar geven we informatie over de vormselregeling.

Op die avonden is eveneens het formulier te bekomen waarmee u uw tiener kunt inschrijven (dit kan ook elektronisch) voor het vormsel en de vormselvoorbereiding.

Dinsdag 11 juni 2019 of woensdag 12 juni 2019 telkens om 20.00 uur
in de Sint-Macariuskerk in Nederboelare (Reep) – Felicien Cauwelstraat 11

We kijken uit naar jullie komst!

Priesters, diakens en catechisten van de ‘Parochie in Geraardsbergen’