Hoopvol 2017?

“Als velen zeggen: ‘Wie geeft ons hoop?’ toon ons dan, Heer, het licht van uw gelaat.” – Deze woorden uit de Bijbelse psalm 4 zijn heel waardevol, zeker in onze tijden. Dagelijks komt de miserie van Aleppo in het nieuws, daarvoor was het Mosul, daarvoor Homs en zo kunnen we blijven terugkijken op de ellende van het verleden. Buiten het Midden-Oosten zijn nog zoveel andere gebieden vol conflicten. De terreur en de dreiging komen tot in ons eigen land. En naast de politiek-militaire conflicten zijn er de ziekte, de armoede en het onrecht, de spanningen tussen mensen. Wanneer houdt dit alles eens op. In 2017 misschien? Mogen we dat hopen?

Ja, we hebben we grote nood aan hoop. Er is zoveel duisternis en velen voelen zich soms verloren tegenover het lijden, het kwaad en het geweld rondom hen. Of ze zijn ontmoedigd en teleurgesteld omdat hun inzet te weinig succes boekt of niet genoeg gewaardeerd wordt. Zij voelen zich als verdwaald, want ze weten zich machteloos en krijgen de indruk dat aan hun duisternis nooit een einde zal komen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 28 december 2016

Mag 2017 een jaar van hoop worden voor ons allen, voor gezinnen en alleenstaanden, voor kinderen en jongeren, volwassenen en ouderen, voor zieken en gezonden, voor wie het goed heeft en voor wie met armoede geconfronteerd wordt, voor overtuigden en voor zoekers, voor iedereen… Dat Gods zegen met ons allen mag zijn.

Pastoor Frans