Hoop gevraagd

Enige wrevel

‘Waar wil je naartoe met het geloof, met de Kerk?’ Zo vraagt men wel eens. Sommigen zien het geloof als het zoeken naar een valse vertroosting, een vergeefse poging om de zinloosheid te ontvluchten. Er klinkt een soort wrevel in hun vraag, soms zelfs wantrouwen of agressie. Het is echter niet goed te lang bij deze irritatie te blijven stilstaan. Het is beter wat dieper te boren. Dan kan men uitkomen bij het verlangen naar een wereld en een samenleving waartoe het geloven een bijdrage kan leveren. Men komt bij de gedachte dat het menselijk leven geen vergeefse bezigheid is, ‘une passion inutile’, zoals de Franse filosoof Sartre schreef.

Heel wat mensen trachten hun angsten te verdoven of te verdrijven met geneesmiddelen, alcohol of drugs. Murw geslagen door ontgoochelingen stoppen zij met nog verder na te denken over de zin van het leven. Of zij vluchten in een activiteitsdrift. De laatste reden hiervan is vaak de ervaring van hopeloosheid. Achter de vraag waarmee we deze bezinning startten kan de verwachting steken dat het geloof toch licht kan werpen op de zin en het doel van het menselijk leven.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 19 januari 2022