Hoogfeest van Allerheiligen – Allerzielen

Alles wat wij in onze geloofsbelijdenis zeggen zou zinloos blijven als er voor de mens geen toekomst was na de dood. Hoe kon God voor ons Heer, Schepper en Verlosser zijn, als zijn liefde uiteindelijk zou moeten wijken voor het geweld van de dood? Maar zo is het niet.

Het leven loopt niet voorgoed uit op de dood. Wel op God, die ons volheid van leven zal schenken, bij Hem. Vanuit dat geloof zal een christen mens eenmaal zijn aardse leven vol vertrouwen uit handen geven, in het besef dat God “het leven niet van ons afneemt, maar het nieuw maakt”, zoals we bidden in de prefatie van de liturgie voor de overledenen. En we voegen daar de gelovige hoop aan toe dat “als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, Jezus al een plaats voor ons bereid heeft in Gods huis, om daar voor goed te wonen”.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 25 oktober 2017

Ik wens u een zalig hoogfeest van Allerheiligen en een hoopvolle dag van Allerzielen.

pastoor Frans