Hoe kerk zijn in tijden van Corona?

We moeten creatief zijn en dat op een totaal nieuwe manier. Online vergaderen, digitale catechese, rouwbezoeken vanop afstand zijn nu de methodes om contact te hebben met mensen. Armoedebeleid werkt op een totaal andere manier, we willen mensen met noden nog steeds proberen nabij te zijn al kan dit nu niet op de gewone manier. Problemen worden uitvergroot, alsof Corona naar ons kijkt met een vergrootglas.

COVID-19, DE ONGELIJKMAKER
Op het eerste gezicht zijn de maatregelen die worden genomen om de verspreiding van COVID-19 te stoppen even strikt voor elke burger. Maar dat is slechts schijn. De leefomstandigheden van mensen zijn erg ongelijk. Een lockdown versterkt deze ongelijkheden alleen maar, omdat er nog minder dan voorheen aan te ontsnappen valt. Voor veel kwetsbare mensen in de stad is het erg moeilijk om te voldoen aan de Covid-maatregelen om ‘thuis te blijven’, bijvoorbeeld door de beperkte ruimte in huis, de ligging in een wijk met weinig open en groene ruimte, het ontbreken van (toegang tot) een tuin, het hoge aantal mensen in huis, de mentale gezondheidstoestand van de bewoners of de beperkte toegang tot informatie- en communicatietechnologieën. De woonproblematiek die Welzijnszorg dit jaar in de kijker zet wordt meteen nog duidelijker.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 december 2020

Ann Van Nieuwenhove