Historische kisten in kerken


Onlangs verscheen in het geschiedkundig tijdschrift ‘Het Land van Aalst’ een uitgebreide bijdrage van Marcel Cock, archivaris van onze Kerk in Geraardsbergen, over commen, kerkkisten voor het beheer van archieven en geld. Dit artikel bevatte een beschrijving van twee kisten, respectievelijk in de kerk van Zandbergen en die van Ophasselt. Wij zijn de auteur dankbaar dat we zijn gegevens mochten overnemen en zo de aandacht richten op twee merkwaardige voorwerpen in onze kerken.

ZANDBERGEN
Bij het voorbereiden van de Open Kerken-dag van 2016 ging in december 2015 de aandacht naar een kist die in de weekkapel stond. Daar had ze een tijd lang dienst gedaan als altaar, maar sinds het wegvallen van de weekdagmissen stond ze daar half verborgen. Ter gelegenheid van haar ‘herontdekking’ is zij in het voorjaar van 2016 in de linker zijbeuk van de kerk geplaatst. Deze grote koffer heeft mogelijk ooit in de kerktoren gestaan.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 2 mei 2018