‘Hij nam de Schrift, Hij las en zei…’

In onze kerken zingen wij regelmatig het lied ‘Hij nam de Schrift, Hij las en zei…’ (Zingt Jubilate, nr. 546). Op en top een Bijbels lied. Het is de moeite waard om bij het zingen ervan aandacht te schenken aan de rijke tekst.

De Nederlandse dichter Huub Oosterhuis heeft hier een liedtekst geschreven die een aparte plaats inneemt onder de vele waardevolle gezangenteksten die wij van hem kennen. In een commentaar op dit Schriftgezang heeft de Vlaamse kerkmusicus en muziekpedagoog Ignace De Sutter het eigen karakter van dit lied in het licht gesteld.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 5 februari 2020

Pastoor Frans