Het veeleisend evangelie

“Bemint uw vijanden. Doe goed aan wie u haten…” Wat Christus ons in het evangelie van komende zondag voorhoudt stoot vaak mensen tegen de borst, omdat Hij zoveel eist.

Niet te doen?

Een priester vertelde eens hoe een van zijn parochianen reageerde. In zijn preek had hij zijn best gedaan om die woorden van de Heer wat toe te lichten. Maar na de mis kwam een goede man, één van de medewerkers van de parochie, de sacristie binnen met een gezicht dat duidelijk liet zien dat hij niet akkoord ging. Toen de priester hem vroeg: “Scheelt er iets”, antwoordde hij ontstemd: “Ze waren daar weer met dat dom stuk evangelie”.

Mooi en vriendelijk klinken die woorden niet, en ze getuigen ook niet van grote waardering en eerbied voor het woord van Christus. Maar hoe kwam zo een gelovige man er dan toe iets dergelijks te zeggen? In al hun hevigheid drukten zijn woorden uit wat veel mensen spontaan denken en aanvoelen.

Want wat Jezus hier als levenslijn voorhoudt, dat lijkt hen niet te doen: geen weerstand bieden aan onrecht, meer doen dan wat men van je eist, en zelfs vijanden beminnen. En toch waren dat geen onbezonnen woorden van de Heer. Hij zette zich heel bewust af tegen wat al zo lang werd voorgehouden, en daar plaatste Hij iets anders tegenover, waar Hij met heel zijn goddelijk gezag ging achter staan: “Gij hebt gehoord dat er dit en dat gezegd is, maar Ik zeg u nu…”

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 februari 2023

pastoor Frans