Het klooster van het Sint-Jozefsinstituut weer bewoond!

In 1817 begon het voor de jozefieten in Geraardsbergen. Na een korte tijd in de Steenstraat, verhuisden ze in december 1817 naar het voormalige ‘Karmelietenklooster’ dat tijdens de Franse bezetting was komen leeg te staan. Tussen de beide wereldoorlogen werd het stoffelijk overschot van kanunnik Van Crombrugghe, de stichter van de jozefieten en van o.m. de Zusters van Maria en Jozef, overgebracht naar de jozefietenkerk.

[…]

Begin mei zijn de paters Jacob Beya, François Mbiyangandu, Cyriel Aertbeliën en Aimé Citenge van het klooster van de Oudenberg verhuisd naar beneden. Zo knopen we weer aan bij onze oorspronkelijke inspiratie en stralen we ook het internationale karakter uit van onze congregatie. We zijn ook blij om op deze manier ondersteuning te blijven geven aan onze scholen. We vormen weer een grote familie.

[..]

Lees meer in KERK & leven van 4 juni 2014 

Op maandag 26 mei vierden we met de Europese jozefieten dit nieuwe begin. Pater Algemeen overste ging voor in een stemmige eucharistieviering. We waren bijzonder blij dat E.H. deken en onze directieleden onze deelgenoten waren.

We hebben er nog geen datum voor, maar we hopen om binnenkort op een zaterdagavond een plechtige eucharistieviering op te dragen om dit blijde moment te vieren met de gelovigen van Geraardsbergen. We houden u op de hoogte.

Pater Paul