Het huwelijk, al eeuwen lang een jawoord

Op 24 april was het Erfgoeddag, dit jaar in het teken van ‘rituelen’. In de Kunstacademie van Geraardsbergen vond een tentoonstelling met muziek, eten en animatie plaats over huwelijksrituelen, traditionele en hedendaagse. Terugblikkend op dit evenement schenken we hier aandacht aan de geschiedenis van het huwelijk.

Voor de 11de eeuw bestond er geen eenduidig antwoord op de vraag wat het huwelijk nu precies inhield en hoe het moest gesloten worden. Trouwen was een aangelegenheid tussen de ouders van het echtpaar. Het was vaak een politieke of economische overeenkomst. In de 11de en 12de eeuw werden de eerste regels opgesteld over het huwelijk.
In 1563 besloot de Kerk tijdens het Concilie van Trente dat het kerkelijke huwelijk alleen voltrokken konden worden in het bijzijn van een priester en andere getuigen. Het huwelijksregister wordt al 450 jaar bijgehouden. Het wettelijk huwelijk werd door Napoleon ingevoerd zodat de rechten en plichten ook een wettelijk karakter hebben.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 juli 2016

Sinds het begin van de 20ste eeuw werden man en vrouw meer zelfstandig, kwamen ze op voor zichzelf en eisten ze rechten. Met die emancipatie kregen huwelijk en gezinsleven een nieuwe betekenis. Heel wat koppels maken een doordachte keuze, vaak na jaren kennismaking en samenwonen. Het dekenaat Geraardsbergen nodigt jaarlijks de aanstaande trouwers uit op twee bijeenkomsten om samen na te denken over de betekenis van het huwelijk, met bijzondere aandacht voor de zin van een christelijk huwelijk. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.kerkingeraardsbergen.be, onder de rubriek ‘veelgestelde vragen’.

Albert Gossye