Hervatting van de publieke kerkelijke vieringen

Vanaf maandag 8 juni zijn de kerkelijke vieringen hervat.
Wij zijn blij dat we opnieuw kunnen samenkomen voor gebed en sacramenten, voor bezinning en ontmoeting.

De bisschoppen van ons land en de burgerlijke overheid hebben een leidraad opgesteld voor de religieuze vieringen.

Algemene richtlijnen

Aantal aanwezigen – afstand

  • Vanaf nu en tot en met 31 juli 2020 mogen de erediensten worden bijgewoond door maximum 200 personen per gebouw.
  • De veiligheidsafstand van 1,5 m moet worden nageleefd.
  • Dit brengt mee dat in onze kerken het maximum van het aantal personen niet kan gehaald worden. Aan de ingang van elke kerk wordt het aantal toegelaten personen geafficheerd. Dit aantal kan verhoogd worden doordat er personen aanwezig zijn die onder hetzelfde dak wonen: elk van deze groepjes wordt als 1 persoon geteld.


Wie ziek is of zich ziek voelt moet thuisblijven.

Handhygiëne bij in- uitgangen

Het gebruik van mondmaskers voor, tijdens en na de vieringen is verplicht

De toiletten blijven buiten gebruik.

Lees hier meer over de maatregelen