Hervatting van de publieke kerkelijke vieringen

Vanaf maandag 8 juni zijn de kerkelijke vieringen hervat.
Wij zijn blij dat we opnieuw kunnen samenkomen voor gebed en sacramenten, voor bezinning en ontmoeting.

De bisschoppen van ons land en de burgerlijke overheid hebben een leidraad opgesteld voor de religieuze vieringen.

Algemene richtlijnen

Aantal aanwezigen – afstand

  • Er mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn.
  • Tevens moet zoveel mogelijk de veiligheidsafstand van 1,5 m worden nageleefd en per aanwezige moet er 10m² oppervlakte zijn.
  • Dit brengt mee dat in onze kerken het maximum van 100 personen niet kan gehaald worden. Aan de ingang van elke kerk wordt het aantal toegelaten personen geafficheerd. Dit aantal kan verhoogd worden doordat er personen aanwezig zijn die onder hetzelfde dak wonen: elk van deze groepjes wordt als 1 persoon geteld.
  • Vanaf juli wordt dit aantal uitgebreid tot 200, naar analogie met de culturele en sportsector.

Wie ziek is of zich ziek voelt moet thuisblijven.

Het gebruik van mondmaskers voor en na de vieringen wordt sterk aangeraden, maar is niet verplicht.

De toiletten blijven buiten gebruik.

Lees hier meer over de maatregelen