Hernieuw binnenkort uw abonnement op het parochieblad!

Hoe belangrijk is verbondenheid in uw leven? Precies in deze periode, nu ons leven zwaar wordt verstoord door het coronavirus, herontdekken we het belang van de band die we met elkaar hebben.
Als trouwe lezer kent u Kerk & Leven als het weekblad van de katholieke kerk in Vlaanderen dat nieuws brengt uit de parochies in Geraardsbergen, het bisdom Gent en het Vlaamse kerklandschap.

Het jaar 2020 loopt stilaan naar zijn einde. Het is de tijd voor de hernieuwing van abonnementen. Ook voor ons parochieblad Kerk & Leven. Hernieuw uw abonnement en blijf ook in 2021 op de hoogte van wat er reilt en zeilt binnen de parochies in Geraardsbergen, in onze verenigingen en werkgroepen. We voegen er af en toe een bezinnend artikel aan toe. Natuurlijk verdienen de algemene bladzijden en de teksten van het bisdom Gent onze aandacht.

Hoe abonneren?

Eind oktober (ongeveer rond 28 oktober) zal u per post een brief ontvangen waarmee u uw abonnement kan verlengen. Wilt u geen onderbreking in het ontvangen van uw parochieblad, stort dan vóór 15 november 2020 uw abonnementsgeld door middel van de overschrijving bij de brief.
Een abonnement kost 42 euro, hiervoor krijgt u 48 nummers in de bus. Een steunabonnement kan vanaf 45 euro.

Schrijft u over voor iemand anders of wil u niet wachten op de abonneringsbrief, noteer dan zeker het abonneenummer in de mededeling van uw overschrijving (u kan dit nummer vinden rechts bovenaan net boven uw naam, het begint met 3672). Rekeningnummer BE13 0682 3392 6439 van Kerk & leven Geraardsbergen, Markt 34, 9500 Geraardsbergen

Nieuwe abonnees?

Kent u nieuwe abonnees of mensen die interesse hebben in het parochieblad? Aarzel dan niet om ons te contacteren met hun gegevens voor half november. Zij hoeven niet tot begin 2021 te wachten om Kerk & Leven te lezen en krijgen het blad nog dit jaar in de bus vanaf november. Deze actie loopt van 20 oktober tot 20 november 2020.

Vragen?

Hebt u nog vragen? Bel gerust naar het parochiaal secretariaat (tel. 054 43 88 80), of stuur een e-mail naar secretariaat@kerkingeraardsbergen.be

We danken u alvast voor uw blijvend vertrouwen!

Pastoor Frans en het team