Herinnering aan Julie Van Espen

Op zaterdag 18 mei ging bisschop Johan Bonny voor in de uitvaart van Julie Van Espen in Schilde. Hij hield daarin een treffende homilie, die we met jullie willen delen. In heel het land was men diep geschokt door die brutale moord. Mochten we het vertrouwen in het leven, in mensen, in de toekomst bewaren, of hervinden.

Julie had een uitzonderlijke gave om mensen onbevangen en spontaan tegemoet te treden. Ze kende geen schrik of vooroordelen. Ze was een kind van de zon en van het licht. Ze vond meteen de sleutel waarmee ze het hart van anderen kon openmaken.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 29 mei 2019


Meer in KERK & leven van 29 mei

  • Foto’s eerste communieviering