Herfst

Foto: Marjan De Ridder

Oktober is een maand die kan aanzetten tot bezinning. De natuur begint alles af te leggen wat ze in de lente en de zomer kwistig naar voor bracht aan kracht en schoonheid. Een groot deel van de vruchten zijn geoogst. Elk jaar laten heel wat mensen zich raken door dit onveranderlijk levensritme. Alles stemt tot ernst en inkeer: de eerste neerdwarrelende bladeren, de morgenmist, de wolken. De natuur lijkt ons uit te nodigen tot een bezinning op ons eigen leven. Daarbij kunnen in ons de woorden opkomen die Jezus sprak op het laatste Avondmaal: “Ik heb u de taak gegeven vruchten voort te brengen die blijvend zijn’. Levert ons leven de vruchten op die de Heer ervan verwacht? En wat we gerealiseerd hebben, houdt het ook stand, of is het zo zwak dat het vrij vlug zijn kracht verliest en vergaat? Alleen wat echt waardevol is, blijft.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 14 oktober 2020