Hemelvaart van Christus

Zoals elk christelijk feest nodigt ook dat van de Hemelvaart van Christus ons uit om een gelovige binding te maken tussen verleden, heden en toekomst.

Kijken we eerst naar het verleden. We proberen ons in te leven in de situatie van Jezus’ leerlingen in de dagen na de dood en de verrijzenis van hun Heer. Die mannen, die wij nu beschouwen als de steunpilaren van ons christendom, zijn maar langzamerhand gegroeid in hun besef dat Jezus verrezen was en dat zijn leven niet tevergeefs was. Zelfs op de dag van zijn Hemelvaart wisten zij nog niet goed waar ze aan toe waren. Tot vlak voor zijn afscheid stelden ze Jezus nog de vraag: “Heer, gaat u in deze dagen het koninkrijk voor ons land herstellen?” Pas toen de Heilige Geest over hen kwam op Pinksteren begrepen ze dat de Heer niet gekomen was om politieke actie te voeren en een aards rijk te stichten, maar dat zij voortaan getuigen moesten zijn van Hem en zijn boodschap, en dat zij op aarde het werk van Christus moesten voortzetten.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 juni 2020


Pastoor Frans