Heiligheid voor iedereen


Op 19 maart publiceerde paus Franciscus het document Gaudete et Exsultate waarin hij alle christenen opriep tot heiligheid. In onderstaande tekst geven we vijf hoofdgedachten: heiligheid voor wie, waarom, wat is het, hoe bereik ik dit en wanneer?

Voor wie? Tot ieder van ons richt Christus zijn oproep tot heiligheid. Ieder doet dit volgens zijn eigen weg. Zo was het ook in de voorbije eeuwen. Er is een spiritualiteit voor mannen en vrouwen, voor martelaars en kerkleiders, voor catechisten en priesters, een spiritualiteit van de arbeid, van de zending en van de ecologie… Die heiligheid beleef je in gemeenschap. Je streeft ze na via concrete daden, bijvoorbeeld door in te gaan tegen de bekoring om over een ander kwaad te spreken. Heiligheid is een weg van bekering. Je ziet je leven best als een zending. Daarom moet je vaak de aanwezigheid van de Heer zoeken, op een unieke, persoonlijke manier afsterven aan jezelf en herrijzen met Christus. Je moet niet bang zijn om hoog te mikken, namelijk je te laten beminnen en bevrijden door God.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 juni 2018