Halleluja! Looft de Heer!

In iedere eucharistieviering wordt aan het einde van de prefatie gevraagd of wij willen meezingen het lied ‘dat voor de troon (van God) wordt aangeheven’.
In één adem: Sanctus – Hosanna – Benedictus. In mooi Nederlands: Heilig – Help toch – Gezegend.

Hoe wij ons die troon van God mogen voorstellen? Is het een rechterstoel? Ik weet het niet. Wat ik wel weet: in het begin van het negentiende hoofdstuk van het laatste boek van het Nieuwe Testament over de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes lees ik, wat gebeurde rond die rechterstoel: ‘Ik hoorde in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen: ‘Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God, want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig.’
Het Hebreeuwse, viermaal herhaalde woord ‘Halleluja’ nodigt uit God te loven. De zege wordt bezongen door het hemelse hof en de zegevierende kerk. De voorzegging van de profeet Jesaja is bewaarheid geworden: ‘Voor altijd doet hij de dood teniet. God, de Heer, wist de tranen van elk gezicht.’ (Jes. 25,8) De eindtijd is gekomen om het feit te vieren dat God regeert. Het is de tijd om de triomf te vieren van de Messias, die de dood heeft overwonnen. Hij is in staat gebleken om het kwaad tot in zijn wortels te vernietigen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 23 maart 2016

“Zalige vrede van de verrezen Heer!”
Wenst elkaar
ook die vrede van de Heer.

Paul Lacaeyse, pater van de H. Harten.