God vinden in een zachte bries

In het Oude Testament is een mooie tekst te lezen over een ervaring van de profeet Elia die een aanzet kan vormen tot reflectie over ons tijdsgebeuren. Bij alles wat hem overkomen was stelde de profeet zich de vraag of de Heer God wel achter hem stond bij al zijn inzet. En God deed hem op een berg staan. “Toen trok de Heer voorbij. Er ging een zware storm voor hem uit. Maar de Heer was niet in de storm. Op de storm volgde een aardbeving. Maar ook in de aardbeving was de Heer niet. Op de aardbeving volgde een vuur. Maar ook in het vuur was de Heer niet. Op het vuur volgde het suizen van een zachte bries. En van uit die bries sprak de Heer tot hem.” (Eerste boek der Koningen, 19, 11-13)

Het stormt nogal eens in de laatste weken. Er is zoveel blind geweld op verschillende plaatsen van onze wereld. In een reflectie op de bestorming van het Capitool in Washington en op het geweld en de vernielingen bij het verzet tegen de coronamaatregelen merkte de Nederlandse theoloog Erik Borgman op: “hier komt iets aan het licht dat in verschillende samenlevingen zit, in de Amerikaanse en de Nederlandse, en dat tot op zekere hoogte een wereldwijd fenomeen is”. Misschien ook wel in sommige delen van onze eigen samenleving.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 3 februari 2021

Pastoor Frans