God schiep de aarde, met al wat erin is.

In deze ‘scheppingsmaand’ staan we in onze bezinning eens stil bij de betekenis van het aloude Bijbelse scheppingsverhaal. We lieten ons voor een deel inspireren door een bijdrage van Peter Malfliet voor de Interdiocesane Jeugddienst.

“In het begin schiep God de hemel en de aarde…” (Genesis 1,1), zo begint het scheppingsverhaal dat loopt tot Genesis 2,4a. God doet eigenlijk niets: Hij spreekt, en het gebeurt. En vooral: Hij zag dat het goed was.

Als je dit verhaal letterlijk leest, kan je haast niet anders dan denken: dit beantwoordt helemaal niet meer aan de hedendaagse inzichten over het ontstaan van mens en wereld. Inderdaad. Juist omdat dit geen wetenschappelijke tekst is van geschiedenis of biologie. Wat wil het dan wel zijn? Een geloofsgetuigenis, geschreven in een poëtische taal, over de zin van ons bestaan, over de oorsprong en het doel van alles wat er is.

[…]

Lees meer in KERK & Leven van 18 september 2019


Pastoor Frans