God leren kennen


Wie is God? Wat kan Hij voor mensen betekenen? De heilige Benedictus schreef in zijn regel voor de monniken dat zij op dat punt altijd zoekende mensen blijven, een leven lang. In dit opzicht blijven monniken altijd novicen, beginnelingen – zegt Benedictus. En dit is waar voor iedere gelovige. We kunnen er een heel leven over doen om God te leren kennen. En dan nog! Wie zou God helemaal kunnen doorgronden?

Het is zoals met vader of moeder zijn. Een leven lang leer je wat dat inhoudt, vol afwisseling. Vraag je aan een kind van vijf jaar wat een mama of papa is, dan zal het een antwoord kunnen geven. Een juist antwoord, maar onvolledig. Het heeft een zekere ervaring hierover, maar een beperkte ervaring. En die spreekt het uit. Het is waarheid, maar slechts een stukje van de waarheid, een voorlopige waarheid. Jaar naar jaar zal het nieuwe stukjes van die waarheid ontdekken. Een jonge mens van vijftien jaar zal anders spreken over vader of moeder, andere aspecten benadrukken. Wanneer die jonge mens later zelf vader of moeder wordt, zal hij het op een nieuwe manier zien en uitdrukken. En nog veel later, wanneer men de kinderen het huis ziet verlaten om een nieuw gezin te stichten, zal men ontdekken: vader en moeder zijn is niet enkel kinderen krijgen, ze voeden en opvoeden; het is ook vroeg of laat die kinderen loslaten opdat ze hun eigen leven uitbouwen. – Over de belangrijke dingen in het leven leren we voortdurend bij, ontdekken we telkens nieuwe inzichten.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 21 juni 2017

pastoor Frans