Gezalfd worden

De zalving van David

De eerste lezing van komende zondag brengt ons het mooie verhaal van de roeping van de jonge David tot koning. Hij is de jongste van het gezin. Zijn broers zijn ouder en wellicht ook groter en krachtiger. Maar dat is voor God niet het criterium. God let niet op het uiterlijk. Mensen kijken meest naar wat je van buiten ziet, maar voor God is dit niet belangrijk. Hij let erop hoe een mens van binnen is, Hij let op het hart van een mens.
Toen nam Samuel een hoorn van een ram, gevuld met olie. Die goot hij voluit over het hoofd van David (dus niet zo spaarzaam als de zalving bij doopsel of vormsel). En van dan af was de geest van de Heer werkzaam in David. Een goede koning moet zich laten leiden door Gods Geest. Door zijn zalving wordt hij nadrukkelijk geplaatst in de dienst van God.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 maart 2023