Gebedsweek voor de eenheid van de christenen (2022)

“Wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om Hem te huldigen” (Mt 2, 2)

Van 18 tot 25 januari wordt naar jaarlijkse traditie de gebedsweek voor de eenheid onder de christenen gehouden. De verschillende christelijke Kerken vragen dan samen aan God het geschenk van de eenheid van alle christenen. Christenen wereldwijd worden opgeroepen om een week lang in het gebed aandacht te hebben voor de eenheid onder de volgelingen van Christus. Dit komt overeen met het verlangen van Jezus, die zijn Vader om eenheid bad, “opdat de wereld zou geloven” (Jo 17, 21).

Verbondenheid met Christus, ons licht

Het thema voor deze week van de eenheid is dit jaar genomen uit het evangelie volgens Mattheus: “Wij hebben zijn ster zien opkomen en wij zijn gekomen om Hem te huldigen” (Mt 2, 2) Het is voorgesteld en uitgewerkt door de Raad van Kerken van het Midden-Oosten, met zetel in Beiroet, Libanon. De Bijbelse en liturgische teksten waarmee het gebed in deze week van de eenheid is uitgewerkt, verwijst naar het bezoek van de Wijzen aan de pasgeboren Koning, zoals Mattheus het uitwerkte. Misschien wat vreemd, nog zo kort nadat de christelijke gemeenschappen het kerstfeest en de Openbaring van de Heer hebben gevierd.

Dat deze opdracht om de teksten voor de week van de eenheid bijeen te brengen is toevertrouwd aan christenen uit Libanon, is een zeer bewuste keuze. Tientallen jaren lang woonden in Libanon christenen van verschillende strekking samen, in verstandhouding en zelfs steun aan elkaar. Maar de laatste 20 jaar is dit samen-leven fel vertroebeld en verstoord door politieke spanningen en conflicten.

Eenheid in verscheidenheid

Steeds meer beseffen we dat de eenheid van de christelijke Kerk geen uniformiteit kan of zal zijn, maar een eenheid in verscheidenheid. Verscheidenheid op zichzelf leidt echter niet tot eenheid. De eerste stap is het vaststellen van de verdeeldheid, een vaststelling die gepaard gaat met teleurstelling en droefheid, vanuit het inzicht dat dit niet de wil van God kan zijn. In een volgende stap, of zelfs als tijdens de eerste stap, groeit daadwerkelijk het verlangen naar eenheid, en zelfs het besef hoe groot de eenheid is die in feite al bestaat tussen christelijke kerkgemeenschappen van uiteenlopende aard.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 12 januari 2022


Op donderdag 20 januari om 19.30 uur. vindt een gebedsviering plaats in de Sint-Bartholomeuskerk te Geraardsbergen.

Om voldoende afstand te kunnen bewaren tegenover elkaar zullen wij niet plaats nemen in het koor (zoals de gewoonte was) maar wel in de hoofdbeuk van de kerk.