Gebedsweek voor de eenheid van de christenen (2021)

“Als jullie in Mij blijven, zullen jullie veel vrucht dragen”

Van 18 tot 25 januari wordt naar jaarlijkse traditie de gebedsweek voor de eenheid onder de christenen gehouden. De verschillende christelijke Kerken vragen dan samen aan God het geschenk van de eenheid van alle christenen. Christenen wereldwijd worden opgeroepen om een week lang in het gebed aandacht te hebben voor de eenheid onder de volgelingen van Christus. Dit komt overeen met het verlangen van Jezus, die zijn Vader om eenheid bad, “opdat de wereld zou geloven” (Jo 17, 21). Alleen met de eenheid kunnen we de wereld veranderen. Dan ontstaat gemeenschap, broederschap en solidariteit. Eenheid is uiteindelijk een gave van God, en het is daarom nodig erom te vragen met aandrang en met vertrouwen in de Vader.

Verbondenheid met Christus als bron van eenheid
Het thema voor deze week van de eenheid is dit jaar genomen uit het evangelie volgens Johannes: “Als jullie in Mij blijven, zullen jullie veel vrucht dragen” (Jo 15, 5) Het is voorgesteld door de monastieke gemeenschap van Grandchamp, die behoort tot de Zwitserse Hervormde Kerk. Zij hebben het materiaal voor de gebedsweek 2021 voorbereid. Zusters uit deze oecumenische kloostergemeenschap wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van eenheid. Deze gemeenschap is al sinds haar ontstaan toegewijd aan eenheid en gebed. In een tijd van sociale afstand is de oproep van Jezus Christus, om in zijn liefde verbonden te blijven, verfrissend en bemoedigend. “Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat jullie overvloedig vrucht dragen.” (Jo 15,8). Wij kunnen maar vruchten dragen als wij verbonden blijven met de wijnstok die Christus is. En door met Christus verbonden te zijn en te blijven, groeien we ook in eenheid met anderen.

De scheiding tussen gelovigen vormt een grote wonde, die genezen moet worden. Eerst en vooral door de barmhartigheid van God en vervolgens door onze inzet om elkaar te leren kennen, te waarderen en samen te getuigen van het Evangelie. Met zijn woorden laat Jezus ons de stappen zien die we moeten zetten. Op de eerste plaats: in Hem “blijven”, in zijn liefde. Dat is een uitnodiging om onze persoonlijke relatie met Hem te versterken en ons leven aan Hem toe te vertrouwen. Tegelijk roepen deze woorden ons op om Jezus te volgen. Hij nodigt ons uit Hem na te volgen in de liefde voor iedereen met wie we een groot of klein deel van de dag doorbrengen, en dat we dit doen met edelmoedigheid en belangeloosheid, om “veel vrucht” te dragen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 13 januari 2021

Bidden om eenheid
Het is nodig en goed te bidden om eenheid. Omdat echt bidden ons kan veranderen, om afstand te nemen van wat vastgeroest is. Bidden samen met niet-katholieke christenen kan ons leren aanvoelen wat we met elkaar gemeen hebben.

God, onze Vader,
door Christus en doorheen onze broeders en zusters
openbaart U ons uw liefde.
Open ons hart
dat wij elkaar kunnen ontvangen in onze verscheidenheid
en dat wij leven in vergeving en verstandhouding.
Geef ons de genade één lichaam te vormen
waarbij iedereen begrijpt dat de ander een geschenk is
en dat wij allen samen geroepen zijn
om beeld te zijn van de levende Christus.

Gewoonlijk organiseren wij met de ‘Kerk in Geraardsbergen’ in de Sint-Bartholomeuskerk een oecumenische gebedsdienst in het kader van de Week voor de Eenheid. Omwille van de coronamaatregelen kan een dergelijke gebedsdienst dit jaar NIET doorgaan.

U kan hier het digitale gebed voor de eenheid terugvinden: