Gebedsweek voor de christelijke eenheid – 18-25 januari 2023

Doe het goede, zoek gerechtigheid (Jesaja 1, 17)

Het thema voor de gebedsweek voor de christelijke eenheid voor 2023 is gekozen door de Minnesota Council of Churches als reactie op de gewelddadige door van George Floyd in Minneapolis (Minnesota) in 2020. Uit dit gebeuren blijkt dat decennia na de afschaffing van de slavernij het raciale onrecht voortduurt in Amerika. We moeten niet verzwijgen dat ook in West-Europa, zelf in ons eigen land, raciaal onrecht aanwezig is. De gebedsweek wordt dit jaar gezien als een gelegenheid om er ons over te bezinnen dat we er niet voldoende in zijn geslaagd om ‘het goede te doen’ en om ons ertoe te engageren om samen ‘gerechtigheid te zoeken’.

We worden uitgenodigd om ons bewustzijn te vergroten, om de behandeling van zogenoemde ‘inheemse volkeren’ opnieuw te bedenken, evenals om voor de vreemdeling te zorgen, de wees te verdedigen en voor de weduwe te pleiten. De oecumene is essentieel voor deze taken omdat we de noden van Gods volk het best kunnen dienen wanneer alle christelijke kerken samenwerken, dus het hele Lichaam van Christus. Iedere mens is te beschouwen als kind van God, ongeacht de huidskleur.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 18 januari 2023