Gebedslitanie bij de lijdensweek

Pastoor Frans schreef deze gebedslitanie bij Palmzondag en de lijdensweek.
Onderaan deze gebedslitanie kan u een link vinden naar de livestream van enkele vieringen van nu zondag 5 april en de komende week.


Wij mogen niet samenkomen voor het liturgisch ochtendgebed dat gewoonlijk plaatsvindt in de Sint-Bartholomeuskerk op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag. Aan wie het verlangt kan het boekje dat voor deze gebeden gebruikt wordt downloaden via deze link (pdf-document).
Het zou mooi zijn als wij dit ochtendgebed om 9 uur thuis zeggen en ons zo biddend met elkaar verbonden weten in deze heilige dagen.


Tijdens de Goede Week, waarin wij het lijden van Onze Heer Jezus gedenken, wordt tweemaal het verhaal van Jezus’ lijden gelezen, op Palmzondag en op Goede Vrijdag. In deze dagen verbinden wij bidden het lijden van onze tijd met dat van Christus.

Voor de slachtoffers, vandaag gemaakt door allerlei soorten geweld.
Voor mensen gedood omwille van oorlog, haat en terreur.
Voor ouders zonder middelen, die hun kinderen zien wegkwijnen en sterven.
Voor de zinloze verkeersdoden en de slachtoffers van agressie.
Voor wie ernstig ziek worden ten gevolge van een vervuild milieu.
Luister, Heer, wees ons genadig, laat komen uw Rijk en zijn gerechtigheid.

Voor mensen die in hun waardigheid geschonden worden.
Voor volkeren, overal in de wereld die als minderwaardige wezens behandeld worden en verdreven van hun land.
Voor mensen die als slaven behandeld worden.
Voor de troostelozen die geen levenskracht meer vinden.
Luister, Heer, wees ons genadig, laat komen uw Rijk en zijn gerechtigheid.

Voor allen die treuren om een gebroken relatie.
Voor vluchtelingen die gescheiden van hun geliefden moeten overleven.
Voor de tallozen die in het verborgene lijden.
Voor allen die in hun stervensnood door iedereen verlaten zijn.
Luister, Heer, wees ons genadig, laat komen uw Rijk en zijn gerechtigheid.

Voor hen die bij ziekte en beproeving trouw nabij blijven.
Voor de toegewijden in thuisverpleging, ziekenhuizen en palliatieve zorgverlening, bijzonder in deze tijd van coronacrisis.
Voor allen die menselijke noden lenigen in oorlogsgebieden.
Voor allen die het opnemen voor kwetsbaren en kleinen.
Voor alle naamlozen die mensen samenbrengen en recht doen.
Luister, Heer, wees ons genadig, laat komen uw Rijk en zijn gerechtigheid.


Eucharistieviering via het internet (livestream)

Abdij Van Averbode – om 11.00 u. (via YouTube)

Livinusparochie in Herzele & Sint-Lievens-Houtem (via YouTube)

Palmzondag
Sint-Quintinuskathedraal, Hasselt – 10 uur (via www.kerknet.be)

Witte Donderdag
Seminariehuis, Gent – 19 uur (via www.kerknet.be)
Abdij Van Averbode – om 20.00 u. (via YouTube)

Goede Vrijdag
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, Antwerpen – 15 uur (via www.kerknet.be)
Abdij Van Averbode – om 20.00 u. (via YouTube)

Stille Zaterdag
Sint Sixtusabdij, Westvleteren – 20 uur (via www.kerknet.be)
Abdij Van Averbode – om 21.30 u. (via YouTube)

Pasen
Abdij Van Averbode – om 11.00 u. (via YouTube)