Franciscus van Assisi zingt zijn lied

Op 4 oktober vieren we het feest van de heilige Franciscus van Assisi (1182-1226). Bij die gelegenheid staan we stil bij zijn ‘Zonnelied’, vooral bekend als het kerklied ‘Almachtige, verheven Heer’. Deze bezinning kan ons helpen om bij het zingen door te dringen tot de volle betekenis van dit lied.

Men kan het Zonnelied zingen en lezen als een lofzang gericht tot de Allerhoogste. God lof brengen om heel zijn schepping: de zon, de maan en de sterren, de wind en het water, het vuur en de aarde. Er steekt een kosmische dimensie in dit lied. Franciscus voelt zich één met heel de schepping.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 3 oktober 2018

Pastoor Frans