Feestelijke afsluiting jaar: Leven vanuit de doop

Het eerste jaar van vorming en bezinning over ‘leven vanuit de doop’ werd afgesloten op Pinksteren. Tijdens de Pinksterwake dachten we samen na over onze opdracht als gedoopte. Volgend werkjaar gaan we opnieuw van start met het project ‘leven vanuit de doop’.

In ons bisdom werd het eerste jaar feestelijk afgesloten met een avond in Gent met zang en getuigenissen: een doopcatechiste, een catechumeen, een priester van de Anglicaanse kerk, een begeleider van het project ‘leven vanuit de doop’, twee pastores in woonzorgcentra.

Doopcatechiste

Sanne Vermeeren stelt zich de vraag hoe twee dingen naar elkaar kunnen toegroeien: enerzijds het verlangen van mensen naar rituelen en anderzijds het aanbod van sacramenten vanwege de kerk.
Er is een grote vraag van mensen naar rituelen bij overgangsmomenten in het leven van een mens: doop, eerste communie, vormsel, huwelijk. Hoe kunnen we dit blijven verzorgen?
De voorbereidingen moeten volgens Sanne minder theoretisch en meer belevend zijn. Van theorie blijft veelal niets of weinig hangen. Catechisten leggen mee een weg af met mensen die zich voorbereiden op een sacrament. Het is voor beiden een leer- of groeiproces. Ook catechisten kunnen door inbreng van mensen een nieuwe kijk krijgen.

Zesjarige dopelingen

Voorbeeld bij zesjarige dopelingen: Sanne vraagt aan de dopelingen om zich te laten zien aan de gemeenschap in de kerk, door op hun stoel te gaan staan. Daarna vraagt ze aan iedereen in de kerk, of deze willen gaan staan als ook zij gedoopt zijn. Zo zien kinderen dat zij nu gedoopt zijn zoals al die andere mensen in de kerk. De aanwezigheid van de gemeenschap is belangrijk bij de doop.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 juni 2022

Ann Van Nieuwenhove