Feest van de Openbaring van de Heer

Driekoningen

De mensen hebben de goede gewoonte om elkaar rond Nieuwjaar te omringen met wensen vol welwillendheid. Wij wensen elkaar geluk en voorspoed, en een goede gezondheid naar lichaam en geest. Mocht het een jaar zijn waarover Gods milde zegen mag liggen en vooral een jaar van licht en hoop.

Licht zien

Het mooie evangelieverhaal over de wijzen uit het Oosten kan helpen om die wensen wat verder uit te werken. Die wijzen hebben de ster gezien. In het duister van de nacht hebben zij een lichtpunt opgemerkt. Mochten ook wij aandacht hebben voor alle mogelijke lichtpunten en hoopvolle tekens, zeker in deze moeilijke tijd. Soms dreigt het gevaar dat mensen al te zeer zwartkijkers worden, die overal enkel het sombere, het onzekere en het verkeerde zien. We moeten zeker niet naïef doen, de indruk wekken alsof er geen problemen zijn, of doen alsof het allemaal gauw weer in orde komt. Maar we zouden tenminste elkaar een goede dienst bewijzen als we elkaar helpen stand te houden temidden van onze problemen van alle soort. We kunnen elkaars aandacht richten op de goede dingen die nog op veel plaatsen merkbaar zijn. Dat alles kan voor ons dezelfde betekenis hebben als de ster voor de wijzen: tekens van perspectief en hoop, ons door God gegeven en toegezonden.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 29 december 2021