Even binnenkijken bij de Ziekenzorg

Was een van de zeven werken van barmhartigheid niet: de zieken bezoeken? Wij praatten daarover met  kernleden van Ziekenzorg .

Wie of wat bracht jou bij Ziekenzorg?
Norbert: 15 jaar geleden werd ik gevraagd door deken De Baere om bij Ziekenzorg mee te werken. Nu ben ik schatbewaarder bij Nederboelare.
Cesar: Als jong gepensioneerde ben ik al enkele jaren bij Ziekenzorg.
Gaby: Tijdens de ziekte van m’n man kreeg ik veel steun van mensen binnen Ziekenzorg. Later werd ik gevraagd om mee te werken, ik vind het een zinvolle invulling van m’n tijd.
Claudine: 10 jaar geleden werd ik gevraagd, ik heb het aanvaard omdat ik sociaal geëngageerd ben. Het is moeilijk nieuwe en jonge krachten aan te trekken of te behouden.
Gilberte: Ik ben al langst bij Ziekenzorg, vroeger was Ziekenzorg nog onafhankelijk, nu verbonden aan CM.

Marie Louise is reeds lang bij Ziekenzorg maar is tussendoor minder actief geweest omdat ze met catechese en KAV druk bezig was, nu is ze weer meer actief binnen Ziekenzorg.
Odette, voorzitster van de kern in Nederboelare: Ik ben al vele jaren actief in palliatieve zorg, zowel thuis als in een ziekenhuis. Toen KAV stopte in onze parochie heb ik alle leden aangeschreven om deel te nemen aan de Ziekenzorgkern, zonder resultaat.
Toch is Odette erin geslaagd een kern bij elkaar te krijgen. Nog steeds gaan kernen op zoek naar nieuwe medewerkers, zowel kernleden als vrijwilligers, voor huisbezoek, als hulp bij een activiteit. Ziekenzorg is te belangrijk dat het zou verloren gaan bij gebrek aan medewerkers.

Staat die Ziekenzorgwerking open voor iedereen?
De meeste groepen van Ziekenzorg zijn christelijk geïnspireerd en vormen een onderdeel van de CM. Maar in de praktijk maken wij geen onderscheid onder personen van welk religie, politieke overtuiging dan ook. Iedereen is bij ons welkom. Wij vragen geen lidgeld. Vanaf 70 à 75 jaar ben je bij elke kern welkom. Je hoeft daarom niet echt ziek te zijn. Hoogbejaarden en eenzamen dragen wij hoog in ons vaandel. Wij willen ‘de eenzaamheid’ doorbreken…

[…]

Lees meer in KERK & leven van 23 september 2015