‘En God zag dat het goed was.’

In de hele maand september, tot 4 oktober, de feestdag van Franciscus van Assisi, loopt in de Kerk de zogenaamde ‘Scheppingsperiode’, een tijd om aan het scheppingsthema bijzonder aandacht te geven in de liturgie en in andere bijeenkomsten van onze christelijke gemeenschap en haar organisaties of werkgroepen.

Volgens het Bijbels scheppingsverhaal rustte God op de zevende dag. Want Hij vond dat zijn scheppingswerk voltooid was. Met alles in harmonie. Maar vandaag is dit niet zo. Die harmonie is er helemaal niet. Er is nog altijd aan te werken, nu, in deze tijd van klimaatcrisis, nog meer dan ooit. De schepping is immers niet af; zij is geen ‘voltooid verleden tijd’. Zij is veeleer ‘onvoltooid tegenwoordige tijd’, iets om er nu aan te werken. Het Bijbels scheppingsverhaal biedt ons een toekomstvisioen, een te realiseren project. En wij worden geroepen om als medescheppers aan het werk te gaan om die zevende dag dichterbij te brengen en de drie vitale relaties te herstellen: met God, met elkaar en met de aarde.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 11 september 2019