Een paar “reuzen” verdwijnen uit de dorpskern van Onkerzele

Zaterdagnacht, 26 september 2020, tijdens de storm ‘Odette’, sneuvelde onverwachts de helft van de mooie zilverlinde die zich achter de kapel bevond. Niets wees er uiterlijk op dat hij in slechte toestand verkeerde. De kruin kwam terecht op het kerkhof en beschadigde 11 grafzerken. Dit is zeer jammer. Aan de nabestaanden bieden wij heel oprecht onze excuses aan. Zij kunnen de kerkfabriek contacteren om een oplossing te vinden voor de geleden schade.

Boomchirurg, Arthur De Haeck (Inbo), kwam ter plaatse en gaf het advies om de overblijvende helft van de boom bij hoogdringendheid te rooien. Tegelijkertijd raadde hij ook aan de 3 grote beuken, die zich het dichtst bij de kapel langsheen het talud van de Kampstraat bevonden, tegelijkertijd te kappen. Die bomen vormden een gevaar om bij volgende windstoten op het wegdek van de Kampstraat terecht te komen. Daarop rooide de firma Deboscat op woensdag 7 oktober de 4 zieke bomen.

De eeuwenoude zilverlinde vóór de kerk zorgde in 2019 en 2020 reeds voor problemen. Tijdens stormwinden waren er telkens dikke, zware takken tot op het voetpad terechtgekomen. Deskundige inspectie (o.a. door boringen) leerde ons dat de ‘kerkreus’ zowel in de stam als in de dikste takken rot was. Het kappen was voorzien in november, doch we maakten van de gelegenheid gebruik om de boom reeds op maandag 12 oktober te laten rooien.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 4 november 2020