Een onvoorstelbare toekomst

Goed om weten

Volgens de schrijver van de tweede brief van Petrus moeten wij weten dat eeuwig leven is beloofd aan wie gelooft in Jezus Christus. Gedoopten kunnen zich vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar de gebeden luistert als zij Hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil. ( 2 Petr.5,13-14)

Petrus en de andere apostelen zijn er van overtuigd dat de verrezen Heer op een glorierijke wijze met hemelse macht wederkomt. Dat is geen sprookje, ze hebben het niet zelf verzonnen. Ze hebben de hemelse macht van Jezus met eigen ogen gezien. Dat was toen Petrus, Johannes en Jacobus met Hem op de heilige berg waren. Hij kreeg toen alle eer en macht van God, de Vader, die zelf machtig is en alle eer verdient. Zij hoorden daar de stem van God. Hij zei vanuit de hemel over Jezus: ‘Jij alleen bent mijn Zoon. Mijn liefde voor jou is groot.’ Vandaar het belang van goed te luisteren naar Hem.

De majesteit van God en de waardigheid van de mens

In het verhaal over de gedaanteverandering van Jezus (Mt. 17,1-9; Mc. 9,2-10; Lc. 9,28-36) wordt verteld dat Jezus in gebed was. Dit moeten wij goed onthouden. Net zoals bij zijn doop in de Jordaan gaat de verheerlijking op de berg gepaard met gebed. Tijdens het gebed laat de Vader in de hemel, – geheiligd zij zijn Naam – zijn Zoon delen in de hemelse heerlijkheid. Het gebeurt zó dat Gods heerlijkheid door Jezus’ lichaam en door zijn kleding heen naar buiten straalt. Voor de leerlingen wordt ze op indrukwekkende wijze lichtend. De beschrijving komt overeen met die van de hemelbewoners. Zoals Jezus later zal terugkeren ‘in heerlijkheid’, zo wordt nu al iets van die heerlijkheid zichtbaar. Op de vraag “wie is Jezus” wordt door het hoogste gezag antwoord gegeven. “Hij is de geliefde Zoon van God”. Na zijn opstanding uit de doden konden de leerlingen het geloven en op zijn juiste waarde schatten, en de betekenis ervan begrijpen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 9 maart 2022

Paul Lacaeyse ss.cc.