Een nieuw pastoraal jaar: samenwerking in onze ‘nieuwe parochie’

We staan aan de start van een nieuw pastoraal werkjaar. Drie jaar geleden heeft het bisdom Gent een project gestart om ‘nieuwe parochies’ te vormen. Daarmee is bedoeld: een geheel van vroegere parochies die op een intensere manier gaan samenwerken. Voor Geraardsbergen is dit een eenheid van de zestien vroegere afzonderlijke parochies. We staan voor de opdracht om zowel de waarde van eenheid en samenwerking te ontdekken als ook eerbied te hebben voor de eigenheid van lokale entiteiten.

Schaalvergroting is in verschillende opzichten noodzakelijk en goed. Ze is noodzakelijk omdat de verschillende aspecten van het pastoraal werk niet in alle deelparochies kunnen aangeboden en uitgebouwd worden. Denken we maar aan de doopselvoorbereiding, de huwelijksvoorbereiding, de vormselcatechese. Of aan de verenigingen waar verschillende lokale kernen tot samenwerking zijn overgegaan. Of aan vorming en overleg die via conferenties en het parochiaal beraad georganiseerd worden voor de ‘Kerk in Geraardsbergen’.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 4 september 2019


Pastoor Frans