Een Kerstmis als nooit tevoren

Niemand van ons heeft ooit een Kerstmis meegemaakt zoals het was in 2020. Het familiefeest bij uitstek kwam zwaar in het gedrang door de beperkingen die ons zijn opgelegd om de coronapandemie het hoofd te bieden. We moesten het vieren in huiselijke kring, maar dan nog in heel beperkt gezelschap.

Ook bij de kerkelijke viering van Kerstmis werden wij gedwongen tot een ongewone soberheid. Omdat slechts 15 gelovigen aan de eucharistieviering mochten deelnemen moesten wij ons beperken tot een viering in onze kleinere kerken. Onze dank gaat naar de mensen die er voor gezorgd hebben om er in hun kerk het beste van te maken, in de nabijheid van het Jezuskind in de kerststal.

Digitale middernachtmis

Gelukkig konden wij – net zoals met de dienst van Goede Vrijdag en de Paaswake eerder dit jaar – de middernachtmis vooraf opnemen en ze laten mee volgen langs digitale weg. Het was een mooie kans om onze mensen te laten meeleven met onze viering in de kerk. Veel dank daarom aan alle medewerkers die dit mogelijk maakten: de cineast Ewoud Van Lierde, onze organist, leden van ons Sint-Bartholomeuszangkoor, de diaken, de voorlezers, de misdienaar, en onze kosteres die naar goede gewoonte heeft gezorgd voor prachtige versiering.

Vredeslicht uit Bethlehem

Wij hadden het geluk dat iemand ons het ‘vredeslicht uit Bethlehem’ heeft doorgegeven. Dat kleine vlammetje is midden november in Bethlehem aangestoken en is onophoudelijk brandend overgebracht doorheen verschillende landen. Op maandag 14 december is het in het priesterseminarie te Leuven aangekomen en van daar uit is het in Geraardsbergen en omgeving geraakt.

Tijdens de middernachtmis heeft het een goed zichtbare plaats gekregen in de Sint-Bartholomeuskerk. Daarna kreeg het een plaats achteraan in de kerk, waar de mensen een kaarsje konden aansteken. Sommigen hebben een noveenkaars meegebracht waarmee ze het vredeslicht uit Bethlehem konden meenemen naar huis.

De symboliek is krachtig in zijn eenvoud.
Het vredeslicht wil de mensen bij wie het mag branden bewust maken van de liefde van God. Er is momenteel een grote kwetsbaarheid in onze wereld. We maken een ongeziene gezondheidscrisis mee, ook de economie is in crisis, vluchtelingen en armen geraken nog meer geïsoleerd. Ondanks en doorheen deze crisis blijft Jezus Christus onze vreugde. In deze context het vredeslicht ontsteken en doorgeven is nu van nog grotere betekenis dan andere jaren. Met dit licht kan een stroom van warmte ontstaan en een golf van verbondenheid.