Een heilig jaar van de barmhartigheid

Op 11 april jongstleden kondigde Paus Franciscus een “heilig jaar van de barmhartigheid“ af. De kerk zal dit vieren tussen 8 december 2015  en 20 november 2016.

Barmhartigheid, een woord rijk aan betekenis
Het woord barmhartigheid is heel rijk aan betekenissen…compassie, medelijden, erbarmen, liefdadigheid…. Je kan het opvatten als een passief begrip(in de zin van een gevoel van medelijden) of een actief begrip: in de armoede, het lijden en in de ellende van de ander gaan staan. Het is ook een oeroud bijbels begrip.

Verankerd in het Godsbeeld van het Oude Testament
In zijn grote goedheid schonk de Scheppende Vader een paradijselijke wereld aan de mens. Maar reeds op de eerste bladzijden van het eerste Testament, bij de zondeval, begint een zeer god-menselijk verhaal van diep geloof en ongeloof, van vallen en opstaan, van vrijheid en verdrukking.

Het meest indringend vinden we Gods wezen ongetwijfeld terug in het verhaal van Mozes. Jahweh zegt door hem het verdrukte volk van Israël toe: ‘‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord, ik weet hoe ze lijden.” Hij leidt hen weg uit de verdrukking en voert hen binnen in een land van belofte. In zijn onverdiende goedheid schenkt hij zijn uitverkoren volk de Torah (de Wet, de Weg). Hij blijft barmhartig trouw aan de mens ondanks de zondeval in het paradijs, ondanks geloofsafval en zware misstappen. In de profetenwoorden klinkt steeds opnieuw de indringende oproep van de barmhartige God tot het doen van gerechtigheid en tot het stellen van daden van liefhebbende vriendschap.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 25 november 2015