Een buitengewoon genezingsverhaal

De genezing van een lamme (Lc 5, 17-26) is een evangelie vol ongewone dingen.
Er wordt een lamme met bed en al boven op het dak gehesen en naar beneden gelaten. Onze aandacht gaat naar iets dat ons nog meer verwondert: “Toen Jezus het geloof van de dragers zag, zei Hij tot de lamme: ‘Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven.”
Dat is buiten het gewone. Jezus geneest en helpt gewoonlijk hen die geloven. Hij die hier door Jezus geholpen wordt, doet zo te zien niets anders dan zich te laten dragen door hen die geloven.

NIET FYSISCH MAAR GEESTELIJK VERLAMD
Er zijn soms ogenblikken in het leven dat je niets anders meer kunt dan je te laten dragen. Je kan echt verlamd zijn door tegenslag, ontmoediging, of geruïneerd zelfvertrouwen. Dan ben je zo futloos, dat je het leven zinloos vindt. Gelukkig ben je, als je dan iemand hebt die je kan steunen of dragen. Je kunt echter zo plat zijn, zo afgebrand, zo verlamd, dat je spijts die steun toch niet meer gelooft in je toekomst, toch niet meer gelooft in jezelf of in je mogelijkheden. Desondanks raak je er weer bovenop als de persoon die je draagt blijft geloven in jou en in je kansen op een gelukkig leven.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 20 februari 2019


Ann