Drievuldigheid

Zoeken naar God

Wanneer je vandaag de dag mensen zou vragen of ze in God geloven, kan je heel verschillende antwoorden krijgen. Sommigen zeggen volmondig ja. Anderen aarzelen. “Geloven in God, wat bedoel je dan?” vragen ze soms. “Een persoon? Iemand die alles bepaalt? Hoe zit het dan met die oorlogen en aanslagen, waar vaak de naam van God wordt bijgesleurd?” Nog anderen zeggen: “Ik zie God meer als een goddelijke kracht, een ruimte, een bron van leven waarmee ik mij verbonden weet. Als ergens iets”. Die reacties drukken dikwijls een echt zoeken uit. Want al wat we over God zeggen, of elk beeld waarmee we Hem proberen voor te stellen is eigenlijk maar een schamele, voorzichtige poging om iets over Hem uit te drukken. Iets zeggen, om niet helemaal te moeten zwijgen. Want als je je door iets of iemand aangesproken weet, wil je daar over spreken. Maar inzake God weten we dat we nooit het laatste woord over Hem zullen spreken. We zullen zijn mysterie nooit volledig doorgronden of in woorden kunnen vatten.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 26 mei 2021

Pastoor Frans