Driekoningen – Epifanie – Openbaring van de Heer

Dit feest met drie namen werd traditioneel gevierd op 6 januari; sinds enkele tientallen jaren kan de viering ook gebeuren op de eerste zondag na Nieuwjaar. Het ontstond in de vierde eeuw in het oosterse christendom en was oorspronkelijk bedoeld om de verschijning van de vleesgeworden Zoon van God op aarde te vieren. Daarbij werden in verschillende stappen de tekenen van Jezus’ goddelijkheid herdacht: de geboorte uit de maagd Maria, het bezoek en de aanbidding door de wijzen uit het oosten, gebeurtenissen uit Jezus’ jeugd en de doop van Jezus door Johannes de Doper.

Met Driekoningen herdenkt men de Bijbelse gebeurtenis van de wijzen uit het oosten die een opgaande ster zagen en daarop de koning der Joden gingen zoeken. Ze kwamen in Bethlehem en vonden daar Jezus, de pasgeboren koning der Joden.
De drie wijzen kregen namen. In het Grieks waren dat Apellius, Amerius en Damascus, in het Hebreeuws Galgalat, Malgalat en Sarathin, maar ze zijn bekend geworden onder hun gelatiniseerde Perzische namen Caspar, Melchior en Balthasar.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 30 december 2020

Jan De Lil