Doopsel – vormsel – communie

In de periode tussen Pasen en Pinksteren zetten velen de eerste stappen of een stap vooruit in hun groei als christen mens. Daarbij gaan twee dingen hand in hand, ontmoeten ze elkaar: enerzijds God die zich onverdiend aan mensen schenkt en anderzijds de mens die zich engageert om de weg van God te volgen.

Het doopsel is het begin van het christelijk leven. In het eerste christendom waren het vooral volwassenen die het doopsel ontvingen, maar daarnaast kwam spoedig ook de kinderdoop in gebruik. In onze tijd en onze streken komt de kinderdoop het meest van al voor. Het aantal doopsels van volwassenen neemt toe, onder meer omdat mensen pas op latere leeftijd het christendom leren kennen, door een ontmoeting, een gesprek, lectuur of media… Hier kan de dopeling duidelijk en met overtuiging zijn engagement uitspreken. Met Pasen van dit jaar ontvingen in ons land 244 volwassenen het doopsel. Deze tendens neemt nog toe, ook in andere landen. In Geraardsbergen ontving al af en toe een volwassene het doopsel.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 15 mei 2019