Doopsel van zesjarigen in voorbereiding op eerste communie

LEVEN VANUIT DE DOOP
Toeval of niet, maar net samenlopend met de start van het tweejarig traject vanuit ons bisdom, ‘leven vanuit de doop’, wordt in onze Heilige Bartholomeusparochie een eerste reeks kinderen begeleid naar hun doopsel in twee bijeenkomsten. Zondag 28 november is dus een belangrijke datum in onze parochie. We starten een nieuw kerkelijk jaar met speciale aandacht voor de doop, onze eigen doop en daarbij nieuwe dopelingen in onze parochie.

ONZE KANDIDAAT – EERSTE COMMUNICANTEN
Als voorbereiding op de doop houden we deze bijeenkomsten voor ouders en hun dopeling, deze sessie zullen we twee keer per werkjaar herhalen. Op zondag 28 november 2021 om 10 uur vindt in de Sint-Bartholomeuskerk van Geraardsbergen (op de Markt) een startmoment plaats met de zesjarigen die gedoopt willen worden samen met hun ouders, afkomstig uit de verschillende deelparochies. We ontvangen jullie vanaf 9.45 uur met een tas koffie. Ouders van dopelingen komen samen en nemen deel aan de zondagse ontmoetingen waarbij ze een workshop volgen met aandacht voor de betekenis en vormgeving van het doopsel. Om 11 uur zullen ze samen met de overige parochianen deelnemen aan de zondagsmis. Tijdens de viering zorgen we voor een kindgerichte nevendienst.

TWEE BIJEENKOMSTEN
Het doopsel zelf vindt plaats op zondag 12 december 2021.
Om 10 uur worden de kandidaat dopelingen en hun ouders verwacht in het secretariaat van de dekenij, Markt 34 achter de Sint-Bartholomeuskerk van Geraardsbergen (witte deur). We zullen er iets maken dat tijdens de viering met doopsel gebruikt wordt. De viering start om 11 uur.

INSCHRIJVEN KAN NOG STEEDS
Het dooptraject van november/december is volzet, maar wordt herhaald in maart. Wie wil deelnemen en een zoon of dochter heeft die nog gedoopt dient te worden in functie van de eerste communie kan terecht bij Ann Van Nieuwenhove. Contact via mail: a.vannieuwenhove@hotmail.com of telefonisch: 0487 90 67 93

We hopen dat alle kandidaat-eerste communicanten zich op tijd melden om een sessie te volgen en zo klaar zijn om hun eerste communie te doen begin mei 2022.

Alvast veel succes toegewenst!