Doen waar je goed in bent

In zijn boek ‘Als God renoveert’ ontwikkelt de Canadese priester en bisschoppelijk vicaris James Mallon enkele interessante ideeën voor hedendaagse kerkvernieuwing. Een treffende suggestie is: laat iedereen de taken doen waarin hij/zij goed is. Het naar eigen inzicht vervullen van taken die je sterke punten, talenten en hartstochten volledig benutten, kan aan je grote vreugde schenken. Er is in de wereld misschien geen grotere vreugde dan te weten en te ervaren dat de Heer onze inzet gebruikt in dienst van mensen afzonderlijk en van de Kerk als gemeenschap, lokaal of op ruimer vlak.

Wees jezelf

Ieder mens is uniek geschapen en door God begiftigd met eigen talenten. In onze tijd leeft bij nogal wat mensen de overtuiging dat iedereen alles kan bereiken als hij of zij zich daar maar volledig op concentreert en zich ervoor inzet. Onderzoek heeft echter aangetoond dat dit niet zo is. Mozart was een wonderkind dat al op zijn derde levensjaar geweldig goed piano speelde. Iemand anders zou gedurende tientallen jaren pianoles kunnen volgen bij de beste muziekleraren en zijn uiterste best doen, maar uiteindelijk toch tot slechts middelmatige prestaties beperkt blijven. Hoewel we tegenover God gelijkwaardig zijn, zijn we allemaal verschillend en uniek geschapen. Als we die uniciteit ontdekken en aanspreken realiseren we het plan dat God met ons heeft. Het is in ons voordeel als we niet langer proberen iemand anders te zijn en God de gelegenheid geven om ons te gebruiken door onze eigen sterke punten en aangeboren talenten te benutten.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 11 mei 2022