Die ons in ’t hart geschreven staan

De grote inspiratie die we kunnen meegeven aan een rouwende familie is tweevoudig. Vooreerst dat ze niet alleen en staan in hun verdriet. Het verdriet is groot, de pijn is intens, maar als gemeenschap van christenen willen we samen dat verdriet dragen. Daarnaast is er een boodschap van hoop, van perspectief over de dood heen. Het is goed dit ook in onze liederen uit te drukken: te zingen over troost en sterkte van Godswege en over ons geloof in God die nieuw leven geeft.
Het lied ‘Die ons in ’t hart geschreven staan’ is heel goed geschikt voor de herdenking van de gestorvenen, zowel bij de uitvaart van een individuele overledene als bij een gemeenschappelijke herdenkingsdienst.
De tekst is van de Nederlandse theoloog, dichter en schrijver Sytze de Vries (°1945) van wie nog verschillende liederen opgenomen zijn in het zangboek Zingt Jubilate. Tot aan zijn pensioen was hij Hervormd predikant, onder meer in de Oude Kerk in Amsterdam. De Vries publiceerde dichtbundels, liedteksten en bewerkte psalmteksten. Zijn werk is gekenmerkt door een toegankelijke en hedendaagse taal, wat duidelijk blijkt in zijn religieuze liederen voor kinderen.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 4 november 2020