Deze plaats is heilige grond

In de Bijbelverhalen over Mozes staat een opmerkelijk stuk, waarin God aan hem verschijnt in het vuur van een brandende struik. En God sprak tot Mozes: “Doe uw sandalen uit, want de plaats waar u staat is heilige grond” (Exodus 3,5). Dat is een oproep om in het heden te leven. Niet verwijlen in het verleden en niet onrustig piekeren over de toekomst. Als je de Bergrede leest, dan hoor je Jezus vragen dat je die dag zelf de levensstijl zou aannemen die Hij in deze toespraak voorhoudt.

Een psychotherapeut getuigde hoe zijn werk erin bestond zich telkens weer te verbinden met iemand en zo die persoon te helpen zoeken naar ‘de plaats waar hij staat’, bewust te worden van zijn manier van leven en van de innerlijke bewegingen in zijn bestaan. Maar ondertussen verlangde hij steeds meer ook zó naar mensen te kunnen luisteren dat de plaats waar de andere staat ‘heilige grond’ kan worden. Daar, in die ander, kon hij God ontmoeten en aan het woord laten. Daar werd hem de zin van zijn leven duidelijk. Hij werd bewust hoe niet enkel zijn patiënt maar ook hij zelf onderweg was om de mens te worden zoals hij bedoeld was. En dat maakte hem gelukkig en dankbaar.

Mozes kende het gebied waarin het gebeuren met de brandende struik zich afspeelde. Maar ineens zag hij wat hij al die jaren niet gezien had. Die grond veranderde niet zomaar in heilige grond, maar hij werd zich er van bewust – zijn ogen gingen open. Dat geldt ook voor ons. We zien vaak de brandende struiken links en rechts van ons niet. Misschien zijn we te gehaast of te gemakkelijk afgeleid. Misschien moeten we het opnieuw leren om stil te staan en aandacht te hebben voor de dingen en de mensen om ons heen. De aarde behoort toe aan God en is daarom heilig.

[…]

Lees meer in KERK & leven van 16 juni 2021

Pastoor Frans