Dekenale slotbedevaart 2022

Onze-Lieve-Vrouw van de Oudenberg

Ongeveer 150 gelovigen uit de verschillende parochies van ons dekenaat namen op vrijdagavond 27 mei deel aan de bedevaartsmis op de Oudenberg, naar het einde van de meimaand. Nadat twee keer deze bedevaart niet kon plaatsvinden wegens corona was het nu een zeer bemoedigend gebeuren. In de loop van de dag keken we enigszins ongerust naar de lucht, maar gelukkig was het een zonnige avond, wel wat fris. Deken Vandenholen was voorganger in de viering rond ‘Maria, koningin van de vrede’. Pastoor Alain Babylon hield een mooie preek waarin hij beklijvende gedachten bij het thema ontwikkelde, verbonden met persoonlijke ervaringen. De voorgelezen teksten en gebeden werden met aandacht gevolgd en de goede samenzang creëerde een sterk gevoel van verbondenheid. Na de mis hielden we de rondgang bij het bidden van de rozenkrans. Ter afsluiting klonk het lied ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van de Oudenberg. – Veel dank aan allen die er waren en aan de velen die een handje toestaken. Rendez-vous in 2023!